Latest research findings on LK99 from the Physics Department of Southeast University

Subtitle language:
00:00 → 00:01
Ahoj, všichni.
00:01 → 00:03
Jsem Sun Yue, Southeastern University, Fakulty fyziky.
00:04 → 00:06
Dnes vám představuji skupinu, která se zabývá otázkami, které se týkají lidských práv.
00:06 → 00:09
Poslední výsledky výzkumu LK99
00:10 → 00:14
V poslední době je téma o mimozemských ostrovech velmi žhavé.
00:14 → 00:16
A my všichni vidíme, že je to hodně.
00:17 → 00:19
A my, jako pracovníci na Super-Island, jsme šťastní.
00:19 → 00:21
Máme spoustu lidí, kteří se zajímají o naši práci.
00:21 → 00:24
Ale také jsme viděli mnoho médií, nebo média z vlastního zdroje.
00:24 → 00:28
Přehánějí nebo zkreslují výsledky.
00:28 → 00:31
Takže bych vám chtěl ukázat, jak to funguje.
00:32 → 00:33
Naše výsledky
00:33 → 00:37
Naše práce byla napsána a odeslána na naše účty.
00:37 → 00:39
Takže možná brzy uvidíte naše originály.
00:40 → 00:42
Nejdřív řekněte, co je nejdůležitější.
00:42 → 00:46
Žádný z těchto ostrovů nebyl nalezen ani potvrzen.
00:47 → 00:49
Ale my jsme pod 110K.
00:49 → 00:51
Úspěšné pozorování nulového odporu
00:51 → 00:55
To by mohl být důležitý důkaz o existenci telekomunikací na ostrovech.
00:56 → 00:59
Dobře, a teď si to hned vybereme.
00:59 → 01:02
Přečtěte si podrobnější vysvětlení.
01:03 → 01:07
Předem vám řeknu, že jsme tým pro ultraoceánské výzkumy z Southeastern University.
01:07 → 01:10
A my jsme byli hlavně tři studenti.
01:10 → 01:12
Hou-chan, Cho-wei, Zhou-chan
01:12 → 01:16
A pak je tu další, kterou jsme spolu s profesorem Shengem vytvořili.
01:16 → 01:20
Dobře, tak se podíváme na obrázek z našeho článku.
01:20 → 01:23
A my jsme se rozhodli, že budeme mluvit s vámi a vysvětlíme vám náš článek.
01:25 → 01:28
Dobře, první obrázek je naše rentgenová projekce.
01:29 → 01:30
Vlevo jsou přední dva obrázky.
01:30 → 01:34
Je to výsledek XRD našich dvou předchůdců.
01:34 → 01:36
A na pravé straně je to, co jsme vytvořili.
01:36 → 01:38
A my jsme udělali několik vzorků.
01:38 → 01:40
Tady jsou výsledky rentgenu ze čtyř vzorků.
01:41 → 01:46
Pak jsme dali výsledky rentgenu a jejich tým z Koreje hlásí
01:46 → 01:48
X-ray tohoto materiálu byl porovnáván
01:48 → 01:51
A pak jsme mohli vidět rentgenové snímky našich vzorků a hlášení
01:51 → 01:54
Rentgenové záření je velmi dobré.
01:54 → 01:56
A my jsme dokonce o něco čistší než jejich vzorky.
01:56 → 01:58
Protože tady vidíme, že je to v podstatě
01:59 → 02:01
A to je jen malý vrchol pro děti z lily.
02:01 → 02:04
A to je důvod, proč se domníváme, že naše vzorky jsou o něco čistší než jejich.
02:04 → 02:05
Dobře, tady je to nejdůležitější.
02:05 → 02:08
Takže to je naše nulová impedance.
02:08 → 02:11
Můžeme se podívat na naše měření.
02:11 → 02:14
A to je to, co se děje v této oblasti.
02:15 → 02:18
A pak máme proud přes jeden milian.
02:19 → 02:21
A tady je to, co jsme měřili.
02:21 → 02:23
A to je důvod, proč je tato vzorka tak křehká.
02:23 → 02:25
Je to tak, že to je těžké udělat.
02:26 → 02:28
Je to tvar pravidel.
02:29 → 02:30
A to je pro úsporu času.
02:30 → 02:33
A pak jsme to přehodnotili na vzorek, který je nepravidelný.
02:33 → 02:35
Tento měření odporu se provádí čtyřstínovým metody
02:36 → 02:38
A můžeme vidět, že při jednom milianu proudu
02:38 → 02:40
Takže máme tento odpor.
02:40 → 02:42
Ve skutečnosti se chová trochu jako semikonduktor při vysokých teplotách.
02:42 → 02:45
A pak se to snižuje, když teplota klesá.
02:45 → 02:48
A co je nejdůležitější, jak jsme na tom s 110K.
02:48 → 02:51
Vidíme, že jeho odpor je v podstatě nulový.
02:52 → 02:53
Proč říkáme, že klesá na nulu?
02:53 → 02:55
Protože můžete vidět kvalitu odporu na naší straně.
02:55 → 02:58
Asi 10 krát 5 až 10 krát 6 ohmů.
02:59 → 03:01
A pak jsme měli proud, který byl 1 mil.
03:02 → 03:05
Takže to znamená, že teď máme 10 voltů.
03:06 → 03:08
-8 nebo -9 krát.
03:10 → 03:10
- Votter je pryč.
03:10 → 03:13
A to je to, co se říká PBMS, náš měřicí přístroj.
03:14 → 03:15
- Zvedněte to.
03:15 → 03:17
Takže si myslíme, že máme 0 odporů.
03:17 → 03:18
Takové jsme my.
03:18 → 03:21
Poslední, co jsme měli, byla nějaká 250K.
03:21 → 03:23
Je to zvláštní, že se to snižuje.
03:23 → 03:24
Nevíme proč.
03:24 → 03:28
Možná, že tento motor dělá něco, co není moc čisté
03:28 → 03:29
Ještě to není jasné.
03:29 → 03:31
Když k tomu přidáme magnetické pole,
03:32 → 03:33
Měření supervodičů v vzorku
03:33 → 03:36
Vidíme, že jeho supervodičový přechod je relativně stabilní v magnetickém poli.
03:36 → 03:40
TC0 je v podstatě jen malá změna.
03:41 → 03:45
Ale také je zde supervodič, který je v magnetickém poli.
03:46 → 03:46
Trochu divný.
03:46 → 03:48
A to je to, co vidíme v době, kdy jsou továrny v poklesu.
03:48 → 03:51
A to je to, co se stalo s Teslou.
03:51 → 03:53
A my jsme se s tím magnetickým polem zvýšili.
03:54 → 03:56
Její přechod na supervodivost
03:56 → 04:00
A to je onset, nebo jak tomu říkáme, přechodná oblast, která je více orientována k nízkým teplotám.
04:00 → 04:03
Ale když se dostaneme k 9 Teslám a 7 Teslám,
04:03 → 04:05
Nevím proč, ale zdá se, že se vrací.
04:05 → 04:06
Nevíme, proč.
04:07 → 04:08
A co ještě?
04:08 → 04:10
A to jsme viděli už 1. srpna odpoledne.
04:11 → 04:14
Chování podobné poklesu odporu při převrácení supervodce
04:14 → 04:16
Ale my jsme měli méně než nulový odpor.
04:16 → 04:17
Má to malou vlastnost.
04:17 → 04:20
A tak jsme se rozhodli pro další testování.
04:20 → 04:22
A my jsme testovali celkem šest vzorků.
04:22 → 04:25
Ale my jsme jen pozorovali nulový odpor v jednom vzorku.
04:26 → 04:28
V ostatních vzorcích to většinou způsobuje, že semikonduktor chování
04:28 → 04:31
A navíc jsme měli vzorek s nulovým odporem.
04:31 → 04:33
Změření Meisnerova efektu
04:33 → 04:34
To je naprosto antimagnetické měření.
04:35 → 04:39
Ale my jsme neviděli, že by to bylo zcela antimagnetické na magnetických měřeních.
04:39 → 04:42
Takže jsme si mysleli, že v našem vzorku
04:42 → 04:44
Takže tento nultý odpor, pokud je způsoben supervodičem,
04:44 → 04:48
Jeho supervodivost by měla být ještě nižší.
04:48 → 04:51
Tak, toto je přehled naší hlavní práce.
04:51 → 04:54
A také bych rád poděkoval třem studentům, kteří pracují pro naši skupinu.
04:55 → 04:58
A také bychom chtěli zopakovat, že máme něco důležitého.
04:58 → 05:03
Podařilo se nám pozorovat nulu odporu pod tímto LK99 materiálem, který je nižší než 110 K.
05:04 → 05:07
Ale to není důkaz o supervodičství při teplotě v místnosti.
05:07 → 05:13
Je to supertemperature, kterou musíme ještě více prozkoumat a změřit.
05:13 → 05:15
A náš tým bude v tom pokračovat.
05:15 → 05:18
Doufám, že se nám podaří něco lepšího.
05:18 → 05:19
Děkuji vám.

Sun Yuyue, a member of the research team, discusses the team's latest research on extraterrestrial super islands and addresses media misinterpretations.

This video in Chinese was translated to Čeština, English, Español, Français, Polski, 中文 on August 02, 2023, using Targum.video AI translation service.

decorative-spots

Share this translated video